En fælles fremtid i et grønt Danmark

Vi har en pligt til at passe på vores fælles miljø og natur. Og en global opgave i, at få løst de klimaudfordringer verden står med. Vi skal tænke bæredygtigt.

På sigt kan det være en fordel for Danmarks økonomi og ikke mindst vores børn og børnebørn når de vokser op. Generationskontrakten, den vi i Det Konservative Folkeparti hylder, er det bånd der binder os til vores forfædre. Det er samtidig den kontrakt, som sikrer, at vi giver vores historie, kultur, en bæredygtig natur og et stærkt nationalt fællesskab videre til den næste generation.

I Danmark og i særdeleshed i Vendsyssel, hvor jeg bor, har vi en unik natur. Den skal vi passe på. Derfor var jeg også en del af det udvalg, der i 2015 var med til at tage initiativet til Naturfolkemødet i Hirtshals.

Miljøpolitik handler om balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling, og naturens behov for beskyttelse. Vi skal bl.a. passe på dyrelivet og på vores værdifulde grundvand. Sammen med landbruget og natur- og miljøorganisationer, så vil det over tid medføre en målrettet regulering af de landbrugsarealer, der påvirker miljøet mest. Det handler om balance. Det vil jeg gerne være med til.

Ét er Danmark. Noget andet er resten af kloden. For verdens klimaudfordringer er enorme. De ses ikke så tydeligt på vores breddegrader endnu, og dog. Kraftigere og hyppigere storme skaber kysterosion og store oversvømmelser. Ekstreme regnskyl giver lokale udfordringer og ”tørken” i sommeren 2018 var måske et forvarsel? Gennemsnitstemperaturen i Danmark er i al fald steget set over de sidste 125 år.

Vi skal bevare de danske naturværdier for fremtidige generationer. Jeg vil ikke svigte og efterlade regningen i børneværelset. Det kan få konsekvenser mange generationer frem.

Jeg vil arbejde for:

  • At sikre Danmarks kyster mod kraftig erosion. Det er en statslig opgave.
  • At Danmarks grundvandsreserver beskyttes for fremtidige generationer.
  • At der FN’s 17 klimamål bliver en del af danskernes hverdag. Sund fornuft går aldrig af mode.
  • At sikre sammenhængende naturområder og nationalparker i balance med landbruget.