Vækst, visioner og en horisont...

af muligheder for erhvervslivet. Virksomheder i vækst og hårdtarbejdende borgere er grundlaget for et velstående Danmark og vores fælles velfærd.

Erhvervslivet i Vendsyssel og Nordjylland har brug for massive infrastrukturinvesteringer, hvis landsdelen fortsat skal være Norges og Nordatlantens port til Europa. Landsdelen må under ingen omstændigheder kobles af ved Limfjordens vande og dermed udviklingen i resten af Danmark.

Jeg mener, at det er vigtigt, at der blandt Folketingets medlemmer, rent faktisk bor en borgerlig repræsentant i Vendsyssel. Det lokale og regionale erhvervslivs udfordringer og potentialer skal have en talsmand på Christiansborg.

Vores erhvervshavne i Skagen, Hirtshals, Frederikshavn samt Hanstholm og Aalborg sikre store indtægter til regionen når der transporteres enorme mængder gods fra hele Norden og Europa – til hele verden. Havnene er sammen med E39/E45 livsnerven for store dele af det nordjyske erhvervsliv. Det er på tide, at prioritere den livsnødvendige anlægsinvestering i Nordjylland der omfatter den 3. Limfjordsforbindelse og etablering af Hærvejsmotorvejen gennem Jylland.

Erhvervslivet i Vendsyssel mangler arbejdskraft, der er mange muligheder for en spændende karriere i flere brancher. Jeg mener at vores uddannelsesinstitutioner skal tilbyde en bred vifte af uddannelser, i tæt samarbejde med erhvervslivet, så der sikres fleksible løsninger for fremtidens arbejdskraft.

Indenfor fiskeri og landbrug mener jeg virkelig, at der er brug for en mere nuanceret dialog i Folketinget. Vil vi virkelig risikere, at de erhverv, som igennem tiden har været så stor en del af Danmarks DNA, skal udpines fordi misundelsespolitik ligger unødige hindringer i vejen for, at fiskeriet og landbruget kan fortsætte med at styrke deres konkurrenceevne. I dag har brancherne stort fokus på at lave bæredygtige løsninger for miljø og klima samt stort fokus på gode og sikre arbejdsforhold for deres medarbejdere.

Jeg vil arbejde for:

  • Lavere personskat – drømme, ambitioner og hårdt arbejdet skal belønnes, ikke begrænses.
  • Mindre bureaukrati – så det bliver lettere at drive virksomhed og gøre gavn for Danmark.
  • Et endeligt og definitivt JA til investering i 3. Limfjordsforbindelse og etablering af Hærvejsmotorvejen.
  • At giver uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland fleksible rammer for at indgå forpligtende partnerskaber med erhvervslivet om fremtiden uddannelser.
  • At sænke selskabsskatten. I 1989 var selskabsskatten 50 procent. I 2016 var den 22 procent, men indtægterne fra skatten er alligevel vokset i samme periode.