Sundhed for dig og dine nærmeste

Vores sundhedstilstand er det allervigtigste. Uanset om det er den fysiske eller den mentale. Derfor er det min ambition at alle danskere skal have fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen.

Alle danskere skal have fri og lige adgang til hospitaler med behandling i verdensklasse. Det er det sikkerhedsnet, som danskerne betaler for hele livet. Samtidig er det vigtigt, at alle borgere kan føle sig trygge når de modtager behandling.

Noget af det allervigtigste mener jeg er, at vi skal styrke området for de praktiserende læger. 85 % af danskerne er årligt i kontakt med deres egen læge. I min familie, som består af 2 voksne og 3 børn, så er familielægen ham/hende der kender os, vores behov og ikke mindst historik. Det kan og bør aldrig nogensinde erstattes af regionsklinikker. Vores almen privatpraktiserende læge er vores primære adgang til sundhedsvæsenet.

Der kræves en stor grad af faglig kvalitet hos alle sundheds- og omsorgsmedarbejdere, uanset opgaver. På landets hospitaler, ældrecentre, kommunale sygepleje m.v. I en nær fremtid med flere ældre, så kræver det, at der tænkes nyt. Derfor bakker jeg også op om de overordnede linjer i Regeringens fremlagte sundhedsreform.

Det betyder nedlæggelse af regionerne og nye stærke sundhedsfællesskaber, hvor der sættes nye nationale standarder for hele sundhedsområdet. At kommunerne og dermed de 21 nye sundhedsfællesskaber tilføres de nødvendige økonomiske midler er indiskutabelt. På den måde kan vi løse sundhedsopgaver i nærområdet. Her hvor vi bor. Det er sundhed for mig.

Jeg vil arbejde for:

  • At øge antallet af praktiserende læger, så du har en familielæge– uanset hvor du bor.
  • Øget fokus på rehabilitering og forebyggelse i hele Danmark.
  • Øge afgiften på tobak og investere evt. provenu i forebyggelse og rygestoptilbud.
  • At sundhed sættes på skoleskemaet, dvs. mental og fysisk sundhed.
  • Sundhedstilbud tættere på dig. Flere lokale sundhedshuse med kompetente medarbejdere.
  • Større sammenhæng i sundhedssektoren – og dermed nedlæggelse af regionerne.