Familien – kærlighed og fællesskab

En god start på livet for vores børn og en verden af muligheder. Vi skal hjælpe og støtte vores børn og unge bedst muligt så de kan udnytte deres potentiale.

Det er i familien vi henter ressourcerne, når livet er svært. Det er i familien at vores børn lærer livets grundlæggende værdier og regler. Og det er i familien vi lærer vores børn at vise omsorg og tage ansvar for andre end sig selv. Vores børn skal komme godt fra start i livet.

Jeg vil arbejde for, at Danmarks familiepolitik bygger på, at forældrene har det grundlæggende ansvar for at deres børn får en god og tryg opvækst. Det kan man ikke deponere i sin skattebillet.

Børnefamilierne er måske nogle af landets mest pressede. Jeg kender det selv og bliver ofte mødt med det når jeg møder andre forældre i ”ulvetimen”. Min hustru og jeg har 3 børn i alderen 7-12 år. Som mange andre familier, så har vi indimellem en hektisk hverdag med arbejdsliv, børnenes skole/daginstitution, børnenes fritidsaktiviteter. Så er det vigtig, at samfundet skaber trygge og fleksible rammer for børnefamilierne. Et godt og trygt familieliv, hvor der kan tages ansvar for hinandens trivsel – på tværs af generationer.

Vi hjælper bedst vores børn og unge, hvis vi lærer dem mest muligt derhjemme. Jeg er sikker på at folkeskolen, privat- eller friskolen, hvis vi fortsat investere i vores uddannelsesinstitutioner har muligheder for at underbygge og forbedre de færdigheder vores børn har. Og på sigt få den uddannelse og det job de drømmer om.

Derfor er det også vigtigt for mig at dagtilbudsområdet og undervisningsområdet ikke underfinansieres. Jeg mener at det er bedst at investere i vores fælles fremtid – vores børn og unge. Trygge rammer giver trivsel. Det er en forudsætning for læring og udvikling, både ude og hjemme.

Jeg vil arbejde for:

  • Fleksible pasningsløsninger for de yngste.
  • At der investeres i flere pædagoger i dagtilbud.
  • At alle danske uddannelsesinstitutioner bliver røgfri.
  • At sundhed sættes på skoleskemaet. Dvs. fysisk og mental sundhed.
  • At alle skoler underviser i natur, miljø og bæredygtighed.
  • Større faglighed i folkeskolen, så niveauet hæves.
  • At fastholde standpunktskarakterer i skolen, evt. med en ny skala.
  • At alle skoler har fokus på erhvervsfaglige uddannelser og karrieremuligheder.